WerkgeversServicepunt     Regio Foodvalley
Tel: 0800-668 86 66
Mail: info@wsp-rfv.nl
Raadhuisplein 1, Ede

22 januari 2019
WSP maakt nader kennis met uitzendbureaus mbt sociaal ondernemen.

22 januari 2019

Bijeenkomst VIG Foodvalley

24 januari
Sociaal ondernemen Loont. 

9 februari 2019
Kennismakingsbijeenkomst voor werkzoekenden met verzorgingsvak.

7 maart 2019
Kennismakingsbijeenkomst voor werkzoekenden met het vak lassen.

28 maart 2019
Banenmarkt sociaal ondernemen, CHE in Ede.

17 april 2019
Bigday, zie www.bigday.nl