Heeft u een personeelsvraag?

Het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley staat voor u klaar. Wij bieden kosteloos:

  • Info over de arbeidsmarkt en inclusief ondernemen.
  • Werving, selectie en personeelsadvies.
  • Toegang tot de inwoners die op zoek zijn naar een baan.
  • Trainingen en themabijeenkomsten rondom begeleiding.
  • Info over eventuele subsidies en regelingen.
  • Eén aanspreekpunt in de arbeidsmarktregio Foodvalley.

Samen kansen creëren voor iedereen. Zodat nu en straks, iedereen die wil en kan, werkt in regio Foodvalley.

Agenda 2024

29 februari
Groen Banenmarkt

4 maart
Themabijeenkomst Inclusieve Technologieën

Continue platform
Online Banenmarkt Regio Foodvalley. Klik voor meer info.
Klik hier om je aan te melden voor de LinkedIn groep.

Trainingen Werk Onbeperkt en Werk Onbegrensd
Als werkgever kunt u kosteloos deze trainingen volgen en themabijeenkomsten bijwonen.

Werk Onbeperkt:
Het volgende trainingsblok voor de training Werk Onbeperkt start 23 januari.
Meer info Werk Onbeperkt

Werk Onbegrensd:
Het volgende trainingsblok voor de training Werk Onbegrensd start 27 februari.
Meer info Werk Onbegrensd