Advies Inclusieve Organisatie

Een beetje passen en meten

Soms vergt iemand met een arbeidsbeperking een kans geven, een beetje passen en meten. Een simpele aanpassing of een verandering die wat meer inspanning van de werkgever vraagt. Wij helpen je daar graag bij.

Inclusieve arbeidsanalyse

Misschien dat in uw organisatie geen vacatures bestaan die geschikt zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar wat vaak wel kan, is dat bepaalde eenvoudige en routinematige werkzaamheden uit bestaande banen gelicht worden, die wél heel geschikt zijn.

Misschien ook in uw organisatie!
Om daar achter te komen bieden wij een kosteloos ‘Bedrijfsadvies Inclusieve arbeidsorganisatie’. Wij zetten daarvoor de methode Inclusief Herontwerp Werkprocessen in. Deze is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Maastricht. In het tijdsbestek van 4 à 6 weken brengen we aan de hand van interviews en observaties uw werkprocessen in kaart.

Kosteloos en vrijblijvend

Wij brengen u graag in contact met kandidaten die passen bij de werkzaamheden die uit de analyse zijn gekomen.

Neem contact met ons op