Voor werkgevers en medewerkers voor duurzame begeleiding
van statushouders op de werkvloer. De anderstalige coach:

● Spreekt de taal van de statushouder en kent de cultuur;
● Ondersteunt de werkgever met uitleg waar nodig;
● Begeleidt de werknemer met het opdoen van vaardigheden op de werkvloer en
verwijst wanneer er andere vragen zijn zoals kinderopvang, gezondheid en
financiën.

De anderstalige coach wordt u kosteloos aangeboden zodat we de statushouders een goede start bieden en daarmee het behoud van werk vergroten.

Een werkgever die hier gebruik van maakt:

‘‘We zien dat Mattoe nu echt goed zijn werk kan doen met inzet van de taalcoach. Dat helpt hem en ons echt een stap verder.’’

De anderstalige coaches vallen onder het project Statushouders & Werk in Arbeidsmarktregio Foodvalley.