Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Voor veel werkgevers en werknemers zijn het moeilijke en onzekere tijden. Daarom heeft de regering economische noodmaatregelen getroffen. Eén van de regelingen, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), is erop gericht om werkgevers met omzetverlies tegemoet te komen in de loonkosten. Met de uitvoering van deze regeling wordt werkloosheid voorkomen en blijft ervaring en kennis voor bedrijven behouden.

De regeling wordt uitgevoerd door UWV. Vanaf maandag 6 april gaat het NOW-loket open voor werkgevers.

De uitvoering van de regeling is voor UWV een uitzonderlijke operatie, zowel qua omvang als snelheid. Onze vakkundige medewerkers hebben de afgelopen weken alles op alles gezet om een solide proces neer te zetten dat werkt vanaf dag 1, zorgvuldig is en geen haperingen kent. Gezien de korte voorbereidingstijd en de grote hoeveelheid te verwachten aanvragen kunnen er opstart- en uitvoeringsproblemen ontstaan. We rekenen op uw begrip hiervoor. Ook doen we een beroep op uw morele verantwoordelijkheid om uitsluitend gebruik te maken van deze regeling als u daar recht op heeft.  

Voor meer informatie over de regeling, zie uwv.nl/now.

Extra handen voor de zorg.

In de strijd tegen het coronavirus is alle hulp nodig!

Het coronavirus vraagt veel van alle medewerkers en vrijwilligers in Zorg en Welzijn. Op sociale media zijn mooie initiatieven ontstaan waarbij (oud-)zorgmedewerkers, studenten, gepensioneerden en docenten opgeroepen worden zich aan te melden als ze een steentje bij willen dragen aan het bestrijden van het coronavirus. Ook jij kunt helpen!

Ben je gemotiveerd en heb je ervaring en/of een opleiding in Zorg en Welzijn? Meld je dan aan via de website www.extrahandenvoordezorg.nl. Je komt dan in de landelijke database en wordt gebeld door het Regionaal Contactpunt om je te matchen met een zorg- of welzijnsorganisatie bij jou in de buurt die jouw hulp goed kan gebruiken.

Het Regionaal Contactpunt van WZW, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn matcht vraag en aanbod van zorgmedewerkers ten tijde van de coronacrisis voor de regio Midden- en Zuid- en Zuidwest-Gelderland.

BIG-registratie verlopen?
Ook als jouw BIG-registratie als verpleegkundige na 1 januari 2018 is verlopen en je vaardigheid voldoende aanwezig is, kun je helpen! Het ministerie van VWS heeft de regels hiervoor tijdelijk versoepeld.

Wil je helpen, maar heb je geen ervaring en/of opleiding in de zorg?
Geen ervaring in de zorg? Ook dan kun je helpen! Meld je aan als vrijwilliger bij het Rode Kruis op deze website. Ook kun je helpen bij NLvoorelkaar door je aan te melden via deze website. Dat kan zelfs wanneer je je verkouden voelt, of om een andere reden thuis blijft. Je kunt dan bijvoorbeeld door kaarten te schrijven voor ouderen die door de coronamaatregelen te kampen hebben met eenzaamheid. Bekijk daarvoor de pagina met coronaproof vrijwilligerswerk.

Praxis bundelt krachten met 35 arbeidsmarktregio’s 

Praxis heeft op 13 februari landelijke samenwerkingsafspraken ondertekend met alle 35 arbeidsmarktregio’s, zowel UWV als gemeenten zijn hierbij aangesloten. Gezamenlijk met UWV en het Schakelpunt Landelijke Werkgevers zet Praxis zich in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gemakkelijker aan werk te helpen. Praxis is de eerste bouwmarkt met gelijksoortige afspraken die de bemiddeling van kandidaten uit de bestanden van UWV en gemeenten regelen. Het is voor het eerst dat vanuit alle 35 arbeidsmarktregio’s publieke partijen zijn aangesloten en samen met Praxis aan de slag gaan om de arbeidsplaatsen in te vullen.

Samen voor een inclusieve arbeidsmarkt
Praxis werkt al jaren samen met gemeenten en UWV in verschillende regio’s in Nederland. In deze samenwerking liepen de verschillende partijen regelmatig tegen het feit aan dat men elkaar niet kon vinden. Met de komst van dit initiatief wordt er naar het één loket principe toegewerkt, waardoor werkzoekenden vanuit de Wajong, WW, Bijstand, WIA of mensen die vallen onder de Participatiewet beter in beeld komen en bemiddeld kunnen worden naar werk. Met het afspreken van centrale contactpersonen kunnen partijen elkaar gemakkelijker vinden.

Mary van de Looij, Adviseur Schakelpunt Landelijke Werkgevers: “We hebben de afgelopen periode intensief samengewerkt om de behoefte van de werkgever, UWV en de regio’s c.q. gemeenten aan elkaar te verbinden. Ik ben dan ook heel blij dat het gelukt is om voor Praxis met dit arrangement alle regio’s in Nederland aan te sluiten en een kans te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.” Tof Thissen, Directeur UWV WERKbedrijf: “In ons werk komen wij veel mensen tegen die dolgraag willen werken, maar in wie de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend is geïnteresseerd. Het lukt deze groep mensen niet volledig op eigen kracht. Het is mooi dat we op grote schaal met Praxis kunnen samenwerken om juist deze mensen aan werk te helpen. De ondertekening van deze wederzijde inspanningen.’’

Ondertekenen arrangement op Praxis Makers Beurs
Tijdens een speciale bijeenkomst op de Praxis Makers Beurs, een productenbeurs waar Praxis medewerkers kennis maken met en leren over nieuwe assortimenten, is het arrangement ondertekend door diverse arbeidsmarktregio’s en UWV. Melithsa Demmers (HR Directeur Praxis), Tof Thissen (Directeur UWV WERKbedrijf) en Tanja Willemsen (Projectleider Schakelpunt Landelijke Werkgevers) hebben kort gesproken over deze samenwerking. Ook Michael Nachtegaal deelde zijn verhaal hoe hij als iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt is binnengekomen bij Praxis en via allerlei opleidingstrajecten binnen Praxis is doorgegroeid naar senior medewerker.

Praxis is er voor iedereen
Al jaren is Praxis succesvol in het aanbieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Praxis heeft de ambitie om inclusief ondernemen verder in te bedden in de organisatie en de samenwerking met UWV en de arbeidsmarktregio’s naar een hoger niveau te tillen door deze landelijk te structuren en formaliseren. Melithsa Demmers licht enthousiast toe: “Praxis is er voor iedereen. Iedereen die graag wil werken en zijn talenten kan inzetten. We hebben ervaren dat medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt enorm betrokken zijn en zo blij zijn om bij een team te horen. Dat is ook motiverend voor collega’s. Wij willen graag een inclusieve werkgever zijn en het intensiveren van de samenwerking met UWV en gemeenten kan hier een grote bijdrage aan leveren. Ik ben trots!”

Het vergroten van de instroom is één van de manieren om de personeelstekorten in Zorg en Welzijn op te lossen. Met het regionale project Instroom nieuwkomers in de ouderenzorg krijgt een groep nieuwkomers in Nederland nu de kans om in Gelderland een loopbaan in de zorg te starten. Deze week begonnen 28 nieuwkomers met een vooropleiding van een half jaar. Daarna stromen ze door naar een BBL-traject dat uiteindelijk resulteert in een arbeidsovereenkomst bij een van de betrokken zorgorganisaties. Op donderdag 30 januari zetten de elf betrokken zorgorganisaties, de arbeidsmarktregio’s Midden-Gelderland en Regio Foodvalley, Vluchtelingenwerk, de onderwijsinstellingen Rijn IJssel en Dulon College en elf gemeentes in Midden-Gelderland en Regio Foodvalley daartoe symbolisch hun handtekening.

Het project in een notendop: in drie jaar tijd wordt de groep van 28 nieuwkomers klaargestoomd voor werken in de ouderenzorg. Bijzonder aan het hele traject is dat ze starten met een vooropleiding van half jaar, waarbij de nieuwkomers les krijgen op gebied van vakinhoudelijke Nederlandse taal en cultuur en twee dagen per week stagelopen. Daarna stromen ze door naar een BBL-leerwerktraject. Afhankelijk van het niveau van denieuwkomer zal dit zijn als Helpende, niveau 2 (voor 2 jaar), Verzorgende, niveau 3 (3 jaar) of Verpleegkundige niveau 4 (4 jaar). Na afronding van het BBL-traject krijgen ze een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden. Gedurende de vooropleiding wordt hun uitkering doorbetaald, tijdens hun BBL-traject ontvangen ze een leerlingensalaris en wordt hun opleiding vergoed. Voor de zorgorganisaties zijn deze nieuwkomers waardevol omdat zij onder meer hun enthousiasme, een achtergrond in de zorg in het thuisland en/of het respect voor ouderen vanuit de thuiscultuur meebrengen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Het project Instroom nieuwkomers in de ouderenzorg is één van de acties uit het regionale actieprogramma Waard om voor te werken! (RAAT), dat gericht is op het aanpakken van de personeelstekorten in Zorg en Welzijn in de regio. Inmiddels hebben zich meer dan honderd zorg- en welzijnsorganisaties, regionale onderwijs- en overheidspartners en andere stakeholders aan dit actieprogramma gecommitteerd. Vanuit vier actielijnen vinden gezamenlijke acties en activiteiten plaats gericht op onder meer het verhogen van de instroom, anders werken, sociale en zorgtechnologie, behoud van medewerkers en het verbeteren van het imago van de sector. Het mooie aan het project Instroom nieuwkomers in de ouderenzorg is dat zorgorganisaties heel nadrukkelijk samenwerken met elkaar, én met de gemeentes, opleiders, WZW en andere partners in de regio. Met elkaar werken zij aan het aanpakken van de tekorten, daarnaast geven de betrokken partijen met dit project invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Sophie (22) werkt als huiskamerassistente bij Het Maanderzand in Ede. Door haar rugzak heeft zij een indicatie en is deze baan geen vanzelfsprekendheid. Het woon- en zorgcentrum creëerde deze baan voor haar en is heel blij met haar inzet. Een unieke ontwikkeling die mogelijk inspireert voor andere zorginstellingen.

Petra Schoorl, HR Adviseur Het Maanderzand, vertelt: ‘Ík kreeg van het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley (WSP) het cv van Sophie met de vraag of wij mogelijkheden voor haar hadden. Sophie heeft een mooi cv met ervaring in de zorg en een diploma als Helpende, niveau twee. We waren gelijk geïnteresseerd en keken zorgvuldig of we haar een kans kunnen bieden. Voor Sophie is structuur en een vast aanspreekpunt belangrijk. We creëerden een nieuwe functie: huiskamerassistent op een vaste woonkamer. Het heeft positief uitgepakt, we zijn heel blij met Sophie en hebben een goede collega erbij.’’

Ondersteunen
Sophie brengt en haalt bewoners naar de woonkamer op een gesloten afdeling. Ze dekt de tafel, ruimt op en zorgt vooral voor gezelligheid voor de bewoners. ‘’Ik speel een spelletje met ze of lees een stuk uit de bijbel voor en zet koffie en thee. Een afwisselende baan waarbij ik zorg dat de verzorgers hun werk goed kunnen doen en de bewoners aandacht krijgen met gezellige activiteiten. Ik deed dit eerst twee maanden op proef en ik heb nu een jaarcontract gekregen. Ik ben heel blij met deze kans en heb het hier goed naar mijn zin. In de toekomst kan mijn takenpakket nog uitgebreid worden zodat ik de verzorgers nog meer kan ondersteunen’’, vertelt Sophie.

Aandacht
‘’Ik werk in een team met 10 collega’s op een vaste huiskamer. Het Maanderzand heeft drie huiskamers. Ik merk dat ik steeds meer een band opbouw met de bewoners. Ze vertellen eerder hun verhaal. Mooi dat ik een luisterend oor kan bieden. Dat is mijn belangrijkste taak, aandacht bieden aan bewoners. Samen een kopje thee drinken is belangrijker dan dat het vuile kopje in de keuken staat’’, vertelt Sophie enthousiast. ‘’Ik woon in het begeleid wonen-complex WoonSaam in Bennekom. De jobcoach daar spreek ik wekelijks, ook over mijn werk.’’

Ultiem
Sandra Murris accountmanager WSP, licht toe: ‘’We zijn altijd op zoek naar werkgevers die sociaal ondernemen en mensen een kans bieden. Ook in de zorg bieden we samen met werkgevers en opleiders verschillende opleidingstrajecten. De samenwerking met Het Maanderzand is natuurlijk een ultiem voorbeeld van functiecreatie.’’

Persbericht

Foodvalley, 18 maart 2019

250 werkzoekenden geïnteresseerd in werken in de zorg

In de landelijke Week van Zorg en Welzijn organiseerden onderwijs, zorgorganisaties, overheid en werkgeversvereniging WZW afgelopen dinsdag 12 maart een Meet & Greet Zorg en Welzijn in Regio FoodValley. Werkzoekenden, zij-instromers en herintreders oriënteerden zich op werken in de zorg én kregen informatie over een zij-instroom project voor Verzorgende IG. Negen zorgorganisaties bieden werkgarantie na het afronden van het opleidingstraject. 250 werkzoekenden maakten kennis met deze potentiële werkgevers.  

Pascalle Neijenhuis, directeur-bestuurder van WZW: ‘’Dat er tekorten bestaan in Zorg en Welzijn is bekend. Werkgevers, onderwijs en overheid moeten samenwerken om die tekorten duurzaam op te lossen. Onder andere door zij-instromers en herintreders te werven, bijvoorbeeld via deze Meet & Greets, die deze week in 4 subregio’s gehouden worden. Het is natuurlijk geweldig om te zien dat er zo veel mensen geïnteresseerd zijn om in de sector aan de slag te gaan! Samen met het Dulon College en het WerkgeversServicepunt hebben we voor Regio Foodvalley onze krachten gebundeld en werkzoekenden hier vandaag direct in contact gebracht met zorgwerkgevers en onderwijs. Dat is noodzakelijk in de arbeidsmarkt van nu.’’

WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley

WerkgeversServicepunt ondersteunt werkgevers die personeel zoeken of vragen hebben over de arbeidsmarkt en de bijbehorende wet- en regelgeving. Werkgevers krijgen snel en deskundig precies dié informatie en begeleiding die ze nodig hebben. Als publieke organisatie inspireert het WSP bovendien werkgevers in de regio tot sociaal ondernemen.

Heb jij wel eens gedacht aan werken in de zorg? 

Voor werkgever Curaflex en opleider Zorg & Werk Academy zoeken we kandidaten die geïnteresseerd zijn in een baan in de zorg. Een mooi aanbod van een opleidingstraject voor Helpende niveau 2 mét baangarantie. In dit traject wordt je opgeleid als helpende. In deze functie werk je in onregelmatige diensten en assisteer je ouderen, zieken of gehandicapten met de dagelijkse bezigheden o.a. wassen, aankleden, het bieden van een luisterend oor, assisteren bij activiteiten zoals koffie drinken en een krant lezen.

Na 8 maanden rond je de opleiding af en heb je gegarandeerd een baan. 

Toelatingseisen: 

• Je bent in staat om fysiek en mentaal de werkzaamheden uit te voeren. 
• Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is goed.
• Je bent voor minimaal 24 uur per week beschikbaar en hebt geen bezwaar om de eerste 3 maanden 32 uur per week te werken/leren.
• Het volgen van een leerwerktraject zie je als een mooie nieuwe uitdaging.
• Je beschikt over goede sociale en contactuele eigenschappen.
• In bezit van een rijbewijs is een pre. Geïnteresseerd? 

Vraag jouw klantmanager of adviseur werk of je in aanmerking komt.

Vragen? Bel het WSP, tel: 088 660 68 30 660. 68 30

Persbericht.

Foodvalley, 29 januari 2019

Barneveldse ondernemers staan open voor sociaal ondernemen.

Donderdag 24 januari vond de bijeenkomst ‘Sociaal ondernemen’ plaats bij Jansen Poultry Equipment. Ondernemers Timo Kruft van TekaGroep, Robert Kwintenberg van Van den Brink Staalbouw en Dick Brons van S.D.O. Werkt inspireerden de aanwezige ondernemers met hun ervaringen om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. De bijeenkomst was een initiatief van ondernemers uit Barneveld ondersteund door “Op weg naar 100.000 banen”, de Arbeidsmarktregio Foodvalley. Het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley organiseerde de avond.

Voor veel ondernemers is het vanzelfsprekend om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen, maar dat geldt zeker niet voor elke ondernemer. In de praktijk blijkt dat deze groep mensen heel gemotiveerd is om aan de slag te gaan en zich snel sterk ontwikkelen.

Samenwerking

Wethouder André van de Burgwal trapte de bijeenkomst af: “Sociaal ondernemen gaat natuurlijk verder dan alleen het plaatsen van mensen zonder werk. Het gaat ook over het aannemen van mensen met een beperking, statushouders of jongeren die net van school komen. Voor iedereen die graag aan het werk wil en kan, is samenwerking tussen ondernemers en de overheid erg belangrijk. Wij hebben als gemeente verschillende instrumenten om werkgevers en hun werknemers te kunnen begeleiden. Ik nodig werkgevers dan ook van harte uit om contact met ons op te nemen. Anderzijds wordt natuurlijk ook wat verwacht van de werkgevers zelf. Zo kunnen we gezamenlijk zorgen voor een goede match.”

Trots

Na de introductie volgde een gesprek met de drie ondernemers. Timo Kruft van de TekaGroep vertelt: ‘’Mensen vragen weleens aan mij of nieuwe Nederlanders of mensen met een arbeidsbeperking zich niet vaker ziekmelden. Nee, dat valt echt mee. Iedereen is weleens ziek, dat hoort er bij. Natuurlijk heb je weleens een misser omdat het niet lekker loopt, maar ook dat kan met ieder ander. Ik word er blij van dat mensen onderdeel uitmaken van ons team en trots zijn op hun werk. Ik wil ook graag meer mensen met een Wajong-uitkering. Zij hebben in ons bedrijf alle ruimte om zich te ontwikkelen.’’

WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley

WerkgeversServicepunt ondersteunt werkgevers die personeel zoeken of vragen hebben over de arbeidsmarkt en de bijbehorende wet- en regelgeving. Werkgevers krijgen snel en deskundig precies dié informatie en begeleiding die ze nodig hebben. Als publieke organisatie inspireert het WSP bovendien werkgevers in de regio tot sociaal ondernemen. Zo versterken we de regionale arbeidsmarkt en economie.

Bijeenkomst ‘Sociaal ondernemen’ voor en door ondernemers bij Jansen Poultry Equipment.

Hoijat van statushouder naar wintersportende collega

Van statushouder naar loyale collega. Hoijat (53 jaar) gaat iedere dag met plezier aan het werk. Hendriks stalen bekistingtechniek geeft werkzoekenden met verschillende achtergronden graag een kans. Anderhalf jaar geleden stelde het WerkgeversServicepunt kandidaat Hoijat voor, een statushouder uit Iran. Hij kon aan de slag als constructie bankwerker bij het metaalverwerkend bedrijf in Veenendaal.

Breunis van de Pol, Chef productie bij Hendriks, vertelt: Hoijat heeft een heel open karakter en viel gelijk goed in de groep. Bij de start waren er best wel collega’s die niet gelijk stonden te springen bij de personeelsplannen van het sociaal ondernemen. Maar iedereen loopt nu met Hoijat weg. Echt een loyale collega die mooi werk levert. In januari gaat hij mee op wintersport met een groep collega’s.’    

Goede mensen

Hoijat vertelt enthousiast: ‘Als ik ergens mee zit, wordt er naar mij geluisterd en als het kan, wordt het opgelost of naar een oplossing gezocht. Het werken in Nederland is goed georganiseerd, er wordt naar mijn mening écht gekeken en geluisterd naar het personeel. In Iran werd er niet of nauwelijks naar je omgekeken. Ik denk dat alle goede mensen in Nederland bij Hendriks stalen bekistingtechniek werken. ‘Mooi toch?’, vult Van de Pol aan.

Barrières

Samen met andere collega’s krijgt Hoijat één keer per week Nederlandse les in het bedrijf. Daarnaast volgt Hoijat een las-opleiding zodat zijn ontwikkelingen en kennis kunnen worden omgezet in Nederlandse diploma’s. Officemanager Lisa Smit vertelt: ‘Natuurlijk is het mooi dat we gelijk een klik hadden met Hoijat maar ik zou tegen andere ondernemers die twijfelen over sociaal ondernemen willen zeggen, probeer het gewoon. Je kunt gebruik maken van een proeftijd van 2 maanden waardoor het risico minimaal is. De begeleiding is natuurlijk belangrijk, daar moet je wel voor open staan. Mooi toch om mensen een kans te bieden.’