Creatieteam

13 juni 2017 | Geen categorie

Het creatieteam is een onderdeel van het WerkgeversServicepunt regio Foodvalley (WSP). We helpen werkgevers bij het vinden van geschikte kandidaten in het kader van de banenafspraak. Daarnaast zoeken wij vanuit de kandidaten zelf naar geschikte werkplekken. Dus we werken zowel vraag- als aanbodgericht. Naast het matchen van vraag en aanbod, is het uitvoeren van quickscans en bedrijfsanalyses een taak van het creatieteam. Het creatieteam bestaat uit de volgende WSP-accountmanagers: Hanneke Bassa, Sydney Clark, Annelies van Voskuilen, Dickjan Otto, Franka van Schuppen, Luuk de Kruijff en Eveline de Bess. Zij hebben allemaal ruime ervaring in het begeleiden van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Om de lijnen kort te houden is ieder creatieteamlid gekoppeld aan de contactpersonen van iedere ketenparter. Bespreken van casuïstiek, afspraken maken over wie pakt welke taak op zich en terugkoppelen na activiteiten, zoals bijvoorbeeld een evenement, verloopt op deze wijze vlotter en efficiënter.

Acties die het creatieteam dit jaar onder andere op stapel heeft staan zijn:

Laten we elkaar vooral opzoeken en verbinding leggen, zodat we ook dit jaar weer voor zoveel mogelijk mensen de afstand tot de arbeidsmarkt kunnen overbruggen en we werkgevers gemotiveerde werknemers kunnen bezorgen.

Als team zijn we constant in beweging. Heb je een suggestie of een reactie? We horen het graag!