Publicaties

Kranten & magazines

Regio FoodValley werkt! | September 2015

Brochures

Mensen met een beperking aan de slag helpen
Wilt u weten hoe u iemand met een beperking aan de slag kunt helpen? In deze brochure vindt u een stroomschema en een stappenplan dat u door de verschillende regelingen loodst en laat zien welke instrumenten er ingezet kunnen worden.

De overheidswerkgever werkt inclusief!
VSO en het ministerie van BZK hebben een informatieve brochure uitgebracht over de uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Dit onder de titel: ‘De overheidswerkgever werkt inclusief!’ De brochure bevat informatie voor werkgevers en maakt vanuit de theorie een vertaalslag naar arbeidsparticipatie in de praktijk.

Waar helpt UWV u nu echt mee?
Veel ondernemers weten niet goed wat de rol van UWV is in relatie tot hun ondernemerskwesties. Zij missen daarbij duidelijke communicatie van UWV als het gaat om ziekte- en ontslagzaken en nieuwe wet- en regelgeving. Deze brochure beantwoordt de tien meest prangende kwesties van werkgevers.

Downloads regionale samenwerking

Jaarverslag 2015 | Regionaal Werkbedrijf

Halfjaarsrapportage 2015 | Regionaal Werkbedrijf

Implementatie Werkgeversservicepunt FoodValley

Marktbewerkingsplan FoodValley