Meertalige voorman/vrouw

Ook voor statushouders werkt het concept van een meertalige voorman uiteraard uitstekend.

De voorman instrueert een ploegje in eigen taal. Voor sommige mensen is het leren van een andere taal
heel moeilijk, bijvoorbeeld omdat ze in land van herkomst niet naar school konden.

Dit neemt niet weg dat men heel graag wil werken!
Een pilot bij De Koekfabriek heeft aangetoond dat dit prima kan.

Zie onderstaand filmpje of vraag om meer informatie.