Zorgopleiding voor werkzoekenden door sterke samenwerking

Van werkzoekende naar student

Zes grote zorgwerkgevers, een werkgeversvereniging, Leren en Werken regio FoodValley, een opleider en het WerkgeversServicepunt tekenden op 3 september jl. een samenwerkingsovereenkomst om de kansen op werk voor werkzoekenden als verzorgende IG te vergroten. Het resultaat is een verkort leertraject mét baangarantie. Uniek aan deze opleiding en samenwerking is de participatie van zes werkgevers vanaf de start. Een groep van 24 studenten met diverse achtergronden start vandaag met de mbo-opleiding voor Verzorgende IG niveau 3. Kandidaten die al enige tijd zonder werk thuis zitten kunnen na deze opleiding aan de slag in de zorg.

Omgekeerde wereld

Bas van der Vliet, regiomanager UWV Werkbedrijf en bestuurslid Leren en Werken regio FoodValley, onderstreept het belang van een dergelijke samenwerking: ‘De zorg- en welzijnssector heeft te maken met een oplopend personeelstekort. De werkervaring en de opleiding van de groep werkzoekenden sluiten vaak niet aan. Dat terwijl er genoeg werkzoekenden zijn die gemotiveerd zijn om te leren. Deze opleiding biedt hen de kans om leren en werken te combineren. Geweldig dat er zoveel werkgevers in deze opleiding participeren. Zo kunnen zelfs de kandidaten hun toekomstige werkgever kiezen, in plaats van andersom, dus eigenlijk de omgekeerde wereld.’’

Maatwerk

Het Dulon College ontwikkelde in samenwerking met opleider UPGRADE deze versnelde opleiding. Gericht op mensen die al werk- en levenservaring hebben. Over anderhalf jaar kunnen de studenten een landelijk erkend mbo-diploma niveau 3 in ontvangst nemen. In mei maakten ze al met elkaar en met de docenten kennis tijdens de introductiebijeenkomst en nu dus echt aan de slag met de opleiding.

Talenten benutten met Sociaal ondernemen

19 juni 2018. Nieuws.

Voor werkgever JS Bouw, uitzendorganisatie en bemiddelingsbedrijf uit Ede is sociaal ondernemen een bewuste keus. Het team van JS bestaat uit 7 personen, ook supportmedewerker Maaike en financieel medewerker Hetty werken bij JS. Voor beide dames is het hebben van een baan geen vanzelfsprekendheid. Via het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley behoorden ze snel tot het team van JS.

 

Meer weten: Klik hier.

Bigday Foodvalley regio start jouw netwerk.

18 april 2018 | MBO, Nieuws,

WerkgeversNetwerken in het kwadraat 150 professionals en honderden mbo-studenten van ROC A12 Technova en Aeres MBO ontmoeten elkaar tijdens … Meer weten.

13 apr 2018

Het aantal vacatures in de zorg groeit hard dit jaar. Het vinden van personeel is lastig, vanwege de steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Het WerkgeversServicepunt en 6 zorgwerkgevers in de regio FoodValley. Meer weten.