Ik blijf lachen op het werk

Een tweede kans voor iedereen

Ondernemer Bart van Kruistum (40 jaar) bestiert samen met zijn zakelijk partner Johan van Amerongen het schilders- en glaszettersbedrijf van Kruistum en schildert met een team van 40 personen bij bedrijven en bij particulieren. Het grootste gedeelte van het team is in vaste dienst. Medewerker Tarek oorspronkelijk uit Syrië behoort ook tot deze groep. Voor van Kruistum is het een vanzelfsprekendheid om mensen, voor wie het hebben van een baan niet zomaar lukt, een kans te bieden. Lees hier zijn verhaal.

Ik doe er weer toe

Weer aan het werk als 50-plusser

Akke (55 jaar) woont in Bennekom (Ede). Zij werkt naar ieders tevredenheid drie dagen per week als secretaresse voor het UWV WERKbedrijf, locatie Raadhuis Ede. Het hebben van een baan is voor haar geen vanzelfsprekendheid.

Na dertig jaar bij een woningcorporatie in Wageningen gewerkt te hebben stond Akke na een reorganisatie op straat. Veel banen volgden maar ze waren allemaal van korte duur. Bij de laatste werd ze ziek van haar werk door de vervelende sfeer. Na een half jaar ziektewet belandde ze in de WW. Dit duurde twee jaar. Akke vertelt: ‘’Het was echt heel confronterend om zonder werk thuis te zitten en de afstand naar een baan werd voor mijn gevoel steeds groter. Je staat echt buitenspel. Ik volgde de opleiding tot WMO-consulent maar zonder ervaring kwam ik daar niet tussen, bleek na vele sollicitatiepogingen bij verschillende gemeenten.’’
Lees verder.

Project Instroom nieuwkomers: 17 deelnemers naar BBL-opleiding

17 nieuwkomers die in januari zijn gestart met hun vooropleiding in de zorg, hebben deze onlangs succesvol afgerond en stromen door naar een regulier BBL-traject. Een mooi tussentijds resultaat van het project Instroom nieuwkomers in de ouderenzorg. De leerlingen starten in het nieuwe schooljaar een BBL-traject passend bij hun niveau, om na maximaal 3 jaar met een arbeidsovereenkomst aan de slag te gaan bij een van de tien betrokken zorgorganisaties. De nieuwkomers worden tijdens hun opleiding op de werkvloer begeleidt in de vorm van taalondersteuning, coaching en/of praktische ondersteuning. Bij de start van hun BBL-traject, ontvangen zij een leerlingensalaris op basis van een dienstverband van minimaal 24 uur.
Lees verder.

Dawit als glazenwasser in vaste dienst

Ondernemer Rik van der Woerd (28 jaar) onderneemt al vanaf zijn achttiende en biedt jongens als Dawit graag een kans. Dawit woont nu vier jaar in Nederland, samen met zijn moeder in Barneveld. Hij werkte een korte periode bij twee fastfoodketens, maar kreeg daar niet genoeg uren. Inmiddels werkt hij vier dagen per week als glazenwasser bij de lokale onderneming Rix Dienstverlening. Het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley (WSP) koppelde en ondersteunt van der Woerd en Dawit.
Leer verder.

Pilot praktijkleren met mbo praktijkverklaring

De Pilot Praktijkleren biedt kansen en neemt drempels weg. Mensen die graag met hun handen werken, maar geen startkwalificatie hebben, kunnen bij deelnemende werkgevers hun praktijkverklaring halen. Dit helpt werkzoekenden en werknemers een stap verder. Zo bieden we deze groep perspectief op duurzaam werk.
lees verder.

Inwoners met arbeidsbeperking eenvoudiger aan het werk

Verlenging samenwerking Werkgeversservicepunt Regio Foodvalley en Albert Heijn

Begin deze maand zetten Albert Heijn Ede en het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley een handtekening onder de verlenging van het convenant met de samenwerkingsafspraken. Met deze verklaring bewijst Albert Heijn dat ze werk bieden aan mensen met een lastige positie op de arbeidsmarkt. Het WSP organiseert de werving en de selectie van nieuwe talenten binnen de winkels van Albert Heijn in onze regio. 
Lees verder.

Extra handen voor de zorg.

In de strijd tegen het coronavirus is alle hulp nodig!

Het coronavirus vraagt veel van alle medewerkers en vrijwilligers in Zorg en Welzijn. Op sociale media zijn mooie initiatieven ontstaan waarbij (oud-)zorgmedewerkers, studenten, gepensioneerden en docenten opgeroepen worden zich aan te melden als ze een steentje bij willen dragen aan het bestrijden van het coronavirus. Ook jij kunt helpen! Lees verder.

Diplomering Verzorgende IG Foodvalley niveau 3

De eerste acht studenten van de verkorte opleiding Verzorgende IG (VIG) hebben vrijdag 6 maart hun diploma in ontvangst genomen. “Een kroon op het werk van dit bijzondere en intensieve traject”, aldus de studenten en docenten die het verkorte traject 1,5 jaar geleden zijn aangegaan.
De verkorte opleiding VIG in Foodvalley is in september 018 gestart. Insteek van de oprichting van deze opleiding was een bijdrage leveren aan het oplossen van het personeelstekort in de zorg en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleiden voor een toekomst in de zorg. De studenten die zich voor deze opleiding inschreven zijn dan ook allemaal afkomstig uit een andere beroepsgroep. “Dat maakt de opleiding zo intensief”, vertelt teamleider Linda Wesseling. Lees verder.

Praxis bundelt krachten met 35 arbeidsmarktregio’s 

Praxis heeft op 13 februari landelijke samenwerkingsafspraken ondertekend met alle 35 arbeidsmarktregio’s, zowel UWV als gemeenten zijn hierbij aangesloten. Gezamenlijk met UWV en het Schakelpunt Landelijke Werkgevers zet Praxis zich in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gemakkelijker aan werk te helpen. Praxis is de eerste bouwmarkt met gelijksoortige afspraken die de bemiddeling van kandidaten uit de bestanden van UWV en gemeenten regelen. Het is voor het eerst dat vanuit alle 35 arbeidsmarktregio’s publieke partijen zijn aangesloten en samen met Praxis aan de slag gaan om de arbeidsplaatsen in te vullen. Lees verder.

Nieuwkomers in Nederland aan de slag in ouderenzorg Gelderland

Het vergroten van de instroom is één van de manieren om de personeelstekorten in Zorg en Welzijn op te lossen. Met het regionale project Instroom nieuwkomers in de ouderenzorg krijgt een groep nieuwkomers in Nederland nu de kans om in Gelderland een loopbaan in de zorg te starten. Lees verder.

Sociaal ondernemen loont ook bij de BSO

Pedagogisch Medewerker Miranda (31) werkt als invaller bij BSO Spelenderwijs in Ede. Geen vanzelfsprekendheid voor haar. Het is niet aan haar te zien maar Miranda is  lichamelijk beperkt. Ze heeft de ziekte van Crohn en tijdens haar opleiding als onderwijsassistent kreeg zij een stoma. Na verschillende operaties haalde zij in 2010 haar diploma. Een accountmanager van het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley koppelde haar met behulp van Uitzendbureau Synensis in Barneveld aan een passende werkplek en bij Spelenderwijs. Miranda fietst nu met plezier naar haar werk.
Meer weten? Lees verder.

Open blik voor sociaal ondernemen

Dinsdag 17 december verzamelden bijna 30 werkgevers zich bij hotel en congrescentrum Belmont voor de bijeenkomst ‘Sociaal ondernemen loont’. Bestuurslid Regionaal Werkbedrijf, Rob den Hollander en voorzitter van de arbeidsmarktregio Foodvalley, Hester Veltman openden de avond. Werkgevers vertelden over hun ervaringen als het gaat om personeelsinzet van werkzoekenden die hulp kunnen gebruiken. De kennis over de Participatiewet werd getest bij de aanwezigen tijdens een quiz waarbij het WerkgeversServicepunt toelichting gaf. In de gesprekken die volgden stond de vraag centraal ‘hoe kunnen we ervoor zorgen dat werkzoekenden wel aansluiten bij de werkzaamheden van de bedrijven in Ede’.
Lees verder.

Bustour voor werkzoekenden in Regio Foodvalley

Woensdag 20 november organiseerden het Leerwerkloket en het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley een bustour voor 17 werkzoekenden. Zij bezochten drie werkgevers voor een kennismaking met de bedrijven en de mogelijkheden voor werk. Werkgevers ’s Heeren Loo, Rosa Novum en HSV werden bezocht.
Lees verder.

Gelijke regels in Regio Foodvalley bij het aannemen van personeel

Sociaal ondernemen wordt eenvoudiger

Vanaf oktober hanteren alle gemeenten in arbeidsmarktregio Foodvalley dezelfde regels en voordelen bij de inzet van een proefplaatsing, job coaching  of loonkostensubsidie. Door de eenduidige regelgeving weten werkgevers in de gemeenten, Barneveld, Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal  en Wageningen, beter waar ze aan toe zijn als zij mensen met een uitkering aannemen.
Meer weten, hier.

Geweldig om Nagwa een baan te bieden

Ondernemer Kees Klomp van De Print Fabriek (DPF) in Renswoude zocht een nieuwe medewerker. Hij kwam terecht bij accountmanager Franka van Schuppen van het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley. Zij had eigenlijk gelijk een goede kandidaat voor ogen. Binnen een week kwam Nagwa kennismaken en kon ze meteen aan de slag. Afkomst, dik of dun, kleur of het niet vloeiend Nederlands beheersen, Kees staat open voor elke nieuwe medewerker. Gemotiveerd zijn met een open instelling is hier het belangrijkst en dat is bij Nagwa absoluut aan de orde.
Lees verder.

Overheden in Oost Nederland gezamenlijke werkwijze SROI

Social Return eenvoudiger voor bedrijven 

Overheden in Gelderland en Overijssel gaan dezelfde regels gebruiken voor Social Return. Hierdoor wordt het voor bedrijven een stuk eenvoudiger om aan de voorwaarden te voldoen en kunnen ze meer mensen helpen die moeilijk aan werk komen. Om de afspraak te bekrachtigen, ondertekenden vertegenwoordigers woensdag 2 oktober het Convenant Social Return Oost Nederland. Vijfenvijftig gemeenten, Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Gelderland en Overijssel doen mee aan het convenant. 
Lees verder.

Zorgopleiding voor carrièreswitchers door sterke samenwerking

Op maandag 9 september tekenden elf zorgorganisaties, werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW), het Dulon College, het WerkgeversServicepunt en het Leerwerkloket symbolisch de samenwerking. Na het succes van het eerste opleidingstraject in 2018 waarin 20 uitkeringsgerechtigden startten met een opleidingstraject VIG in de regio Foodvalley, start een tweede groep carrièreswitchers aan een nieuwe carrière in de Zorg. Het resultaat is dat 23 carrièreswitchers starten met het verkorte opleidingstraject Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) mbo-niveau 3 aan het Dulon College. Negen kandidaten zonder werk (uitkeringsgerechtigden) én veertien mensen die al aan het werk zijn in een andere sector maken via deze unieke samenwerking de switch naar de Zorg.
Lees verder.

Sociaal ondernemen werkt ook in de apotheek

Na een half jaar stage bij de apotheek Veldhuizen in Ede, kreeg Dima een contract voor een half jaar. Zij woont in Ede en is heel blij dat ze hier kan werken binnen haar vakgebied. Ondanks haar universitaire studie Farmacie is dit geen vanzelfsprekendheid in Nederland. De diplomawaardering ligt hier anders. Dima is een vluchteling uit Syrië en vluchtte 2 jaar geleden. Het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley (WSP) opende de deur voor Dima bij de apotheker.
Lees verder

250 werkzoekenden geïnteresseerd in werken in de zorg.

In de landelijke Week van Zorg en Welzijn organiseerden onderwijs, zorgorganisaties, overheid en werkgeversvereniging WZW afgelopen dinsdag 12 maart een Meet & Greet Zorg en Welzijn in Regio FoodValley. Werkzoekenden, zij-instromers en herintreders oriënteerden zich op werken in de zorg én kregen informatie over een zij-instroom project voor Verzorgende IG. Negen zorgorganisaties bieden werkgarantie na het afronden van het opleidingstraject. 250 werkzoekenden maakten kennis met deze potentiële werkgevers. 

Meer weten: HIER

Barneveldse ondernemers staan open voor sociaal ondernemen.

Donderdag 24 januari vond de bijeenkomst ‘Sociaal ondernemen’ plaats bij Jansen Poultry Equipment. Ondernemers Timo Kruft van TekaGroep, Robert Kwintenberg van Van den Brink Staalbouw en Dick Brons van S.D.O. Werkt inspireerden de aanwezige ondernemers met hun ervaringen om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. De bijeenkomst was een initiatief van ondernemers uit Barneveld ondersteund door “Op weg naar 100.000 banen”, de Arbeidsmarktregio Foodvalley. Het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley organiseerde de avond.

Meer weten: HIER

Van Gent nam het voorbeeld over van Puur gietvloeren

Kort voor de zomer werd ik gebeld of ik nog een plekje had voor een automonteur zonder aantoonbare ervaring, geen diploma en hij spreekt ook nog niet zo heel goed Nederlands. Niet het beste CV zou je zeggen en daarbij hebben we bij Van Gent, met 24 gediplomeerde automonteurs, onze bezetting goed op orde. Toch startte Samer, 25 jaar, geboren in Syrië en pas 3 jaar wonend in Nederland, op 1 september als bandenwisselmonteur. Met deze baan kon hij als BBL-er zijn opleiding autotechniek aan het ROCA12 doen en timmert hij met zijn Nederlandse lessen al flink aan onze taal.

Meer weten, klik HIER

Hoijat van statushouder naar wintersportende collega

Van statushouder naar loyale collega. Hoijat (53 jaar) gaat iedere dag met plezier aan het werk. Hendriks stalen bekistingtechniek geeft werkzoekenden met verschillende achtergronden graag een kans. Anderhalf jaar geleden stelde het WerkgeversServicepunt kandidaat Hoijat voor, een statushouder uit Iran. Hij kon aan de slag als constructie bankwerker bij het metaalverwerkend bedrijf in Veenendaal.

Meer weten, klik HIER

Bekijk het filmpje om te zien wat de Pilot Praktijkleren voor Julian en zijn werkgever Rosa Novum betekent.

De Pilot Praktijkleren biedt kansen en neemt drempels weg. Mensen die graag met hun handen werken, maar geen startkwalificatie hebben, kunnen bij deelnemende werkgevers hun praktijkverklaring halen. Dit helpt werkzoekenden en werknemers een stap verder. Zo bieden we deze groep perspectief op duurzaam werk. Kijk op de website van het Leerwerkloket voor meer informatie

De Pilot Praktijkleren met de MBO-praktijkverklaring wordt in arbeidsmarkt Regio Foodvalley georganiseerd door: Aeres, ROC A12/Dulon College, Rosa Novum, Leger des Heils, Restore, ’s Heeren Loo, Werkgeversservicepunt Regio Foodvalley, Leerwerkloket Regio Foodvalley, UWV, Werkkracht, gemeenten uit de arbeidsmarkt Regio Foodvalley, de Programmaraad en SBB. De pilot richt zich op de sectoren Groen, Facilitair en Logistiek.