Begin oktober droeg manager WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley (WSP) Sharon Peters het stokje over aan Jan Hondebrink. Sharon gaf tweeëneenhalf
jaar invulling aan deze functie waarbij zij met haar kenmerkende energie de positie van het WSP sterk heeft uitgebreid en verstevigd. Vanuit zijn eerdere rol als manager werkgeversdienstverlening UWV heeft Jan Hondebrink al een duidelijke visie op de bijdrage die het WSP kan leveren aan werkgevers. In de volgende nieuwsbrief stelt Jan Hondebrink zich graag aan u voor.

Sociaal ondernemen loont voor
Van Tilburg-Bastianen

Yonas (22) komt uit Eritrea, woont in Ede en werkt vanaf mei als vrachtwagenmonteur bij DAF-dealer Van Tilburg-Bastianen. Hij kreeg daar een mooie kans op een baan met opleidingsmogelijkheden. Steeds meer statushouders vinden een baan maar het is nog geen vanzelfsprekendheid, ook niet voor ondernemers. Wethouder Hester Veltman is nieuwsgierig naar deze samenwerking en bezocht vrijdag 5 oktober het autobedrijf.

Lees verder.

Werk maken van rijden op de weg

Voor een groep werkgevers zoeken wij nieuwe chauffeurs. Als kandidaat krijg je een opleiding tot taxi- of buschauffeur, een taxipas en garantie op een baan. Ervaring is niet nodig. Het WSP organiseert een bijeenkomst waarbij 17 werkzoekenden en de werkgevers kennis met elkaar en met de opleiding maken. Zo ondersteunen we werkgevers met potentieel nieuw personeel. De professionals van de werkzoekenden-dienstverlening attenderen werkzoekenden op deze bijeenkomst.

Suggesties voor deze nieuwsbrief?

Kent u een ondernemer die ook graag onze nieuwsbrief ontvangt? Of heeft u een suggestie voor het WSP om u nog beter te informeren? 

Mail mij gerust.

Communicatieadviseur Lisette Brenkman.

Praktijkdag Roseboom-Ede

Dinsdag 9 oktober vond de praktijkdag Roseboom-Ede plaats. In de infra- en bouwbranche is een tekort aan nieuw personeel. Met een dergelijke praktijkdag inspireert het WSP de werkzoekenden en werkgever om breder te kijken. Het doel is dat kandidaten en het bedrijf kennismaken met elkaar én in de praktijk ervaren of zij bij elkaar passen. Twaalf kandidaten waren uitgenodigd en maar liefst 10 daarvan gaan op een vervolggesprek om te bespreken welke werk zou passen en wat daarvoor nodig is. De kandidaten vonden het mooi dat de kennismaking verder gaat dan een gesprek aan het bureau nu konden ze echt zelf ervaren. Een mooi succes.

Van werkzoekende naar student

Zes grote zorgwerkgevers, een werkgeversvereniging, Leren en Werken Regio Foodvalley, een opleider en het WSP tekenden op 3 september jl. een samenwerkingsovereenkomst om de kansen op werk als verzorgende IG te vergroten. Het resultaat is een verkort leertraject mét baangarantie. Uniek aan deze opleiding en samenwerking is de participatie van zes werkgevers vanaf de start. 

Lees verder.

Talenten benutten met Sociaal ondernemen.

Voor werkgever JS Bouw, uitzendorganisatie en bemiddelingsbedrijf uit Ede is sociaal ondernemen een bewuste keus. Het team van JS bestaat uit 7 personen, ook supportmedewerker Maaike en financieel medewerker Hetty werken bij JS. Voor beide dames was het hebben van een baan geen vanzelfsprekendheid. Via het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley behoorden ze snel tot het team van JS. 

Lees verder.

AGENDA

8 november 2018
Kennismakingsbijeenkomst voor werkzoekenden ‘Werk maken van rijden op de weg’. Ben jij nieuwsgierig als werkzoekende? Meld je aan via info@wsp-rfv.nl

16 november 2018

Dag van de ondernemer