Open blik voor sociaal ondernemen

Dinsdag 17 december verzamelden bijna 30 werkgevers zich bij hotel en congrescentrum Belmont voor de bijeenkomst ‘Sociaal ondernemen loont’. Bestuurslid Regionaal Werkbedrijf, Rob den Hollander en voorzitter van de arbeidsmarktregio Foodvalley, Hester Veltman openden de avond. Werkgevers vertelden over hun ervaringen als het gaat om personeelsinzet van werkzoekenden die hulp kunnen gebruiken. De kennis over de Participatiewet werd getest bij de aanwezigen tijdens een quiz waarbij het WerkgeversServicepunt toelichting gaf. In de gesprekken die volgden stond de vraag centraal ‘hoe kunnen we ervoor zorgen dat werkzoekenden wel aansluiten bij de werkzaamheden van de bedrijven in Ede’.

Op het gebied van sociaal ondernemen liggen nog veel kansen. Hester Veltman licht toe: ‘’Ik sta ervoor om het voor werkgevers zo eenvoudig mogelijk te maken ook in de ondersteuning die geboden wordt. Harmonisatie van de regels is gebeurd en nu door naar de volgende stap. Het moet voor werkgevers eenvoudiger worden gemaakt om in te stappen. Daarbij is het belangrijk om echt te kijken naar wat mensen wél kunnen want er is nog veel potentie. Belangrijk is het om daarin elkaar te vinden.’’ Huisarts Maaike Michon inspireerde de bezoekers met haar ideeën. Zij maakt verbinding met gemeenten en ziet het hebben van een baan vaak als een oplossing van de problematiek bij haar patiënten. Arie de bruin van IT Cloudbeheer opperde om te stoppen met solliciteren. En riep werkgevers op om vooral hun deuren open te zetten voor iedereen. Ondernemer Erik Willems van Noot vertelt over ‘open hiring’. Een aanpak waarbij iedereen de kans krijgt om te vertellen wat hij/zij kan betekenen bij de vervoerder.

Discussie

Bij de afsluiting ontstond een discussie als het gaat om duurzame inzet van statushouders. Een werkgever gaf aan dat het voor werkgevers niet heel aantrekkelijk is om statushouders in dienst te nemen. Jan Hondebrink, manager van het WerkgeversServicepunt, reageert: ‘’Een belangrijk signaal waar we in de arbeidsmarkt zeker nog wat te doen hebben.’’ 

Inclusief ondernemen

Sociale ondernemers  zetten zich in voor economische en maatschappelijke participatie van mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken bij het krijgen of hebben van een baan. De werkloosheid in Foodvalley is laag maar er staan nog te veel mensen aan de zijlijn. Het ontbreekt ze bijvoorbeeld aan opleiding, Nederlandse taal, kwalificaties en een (sociaal) netwerk. Of mensen ervaren bijvoorbeeld barrières vanwege psychische of lichamelijke beperkingen, waardoor zij niet volwaardig aan de huidige, complexe samenleving kunnen deelnemen. Sociale ondernemingen bieden deze mensen een kans om weer volop mee te doen.

Ondernemen met open blik voor sociaal ondernemen. Foto: Lisette Brenkman