De Participatiewet
De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werk voorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Voortaan is er dus één regeling voor iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft. Het Werkgeversservicepunt biedt ondersteuning aan werknemers en ontzorgt daarbij werkgevers.

Banenafspraak en Quotumwet
Onderdeel van de Participatiewet is de Wet banenafspraak. Het doel van de banenafspraak is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Als het werkgevers in Nederland niet lukt om het afgesproken aantal banen te creëren, kan de Quotumwet in werking treden. Deze wet verplicht werkgevers met 25 werknemers of meer om een aantal mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of anders een boete te betalen.

Uw rol als werkgever
Ook van u verwacht de overheid dat u kansen biedt aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Dat hoeft u niet alleen te doen. Wij helpen u met:
▪ kosteloos advies
▪ deskundige begeleiding
▪ aantrekkelijke subsidies en regelingen