WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Barneveld, Ede (Werkkracht), Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen, UWV en sociaal werkbedrijf IW4. Wij werken samen met werkgeversorganisaties, sociale partners, scholen en kennisinstellingen. Zo heeft u effectief met 1 adviseur toegang tot veel kennis.

Onze partners:
Branches
Werkgeversverenigingen
Opleiders
Bedrijvenkringen
Locus
Landelijk schakelpunt
Leren en Werken 

STAM
In de strategische arbeidsmarkttafel (STAM) Foodvalley zetten overheid, onderwijs en ondernemers zich in om van de Regio Foodvalley een economische topregio te maken. In de Strategische Arbeidsmarkttafel Foodvalley (STAM) zijn vertegenwoordigd: onderwijs (VO, MBO, HBO en WO), overheid (gemeente Ede, Barneveld, Scherpenzeel, Rhenen, Renswoude, Veenendaal, Wageningen en Renkum) en ondernemers (VNO/NCW en FOV).

Regionaal Werkbedrijf
Een overlegtafel van partners in Regio FoodValley die betrokken zijn bij het beleid van het matchen van werk en mensen met een arbeidsbeperking. Elke arbeidsmarktregio heeft de opdracht om samen met gemeenten, UWV en sociale partners (werkgevers en werknemersvertegenwoordiging) gezamenlijk invulling te geven aan samenwerkingsafspraken die helpen bij het realiseren van de banenafspraak uit het sociaal akkoord