Bekijk het filmpje om te zien wat de Pilot Praktijkleren voor Julian en zijn werkgever Rosa Novum betekent.De Pilot Praktijkleren biedt kansen en neemt drempels weg. Mensen die graag met hun handen werken, maar geen startkwalificatie hebben, kunnen bij deelnemende werkgevers hun praktijkverklaring halen. Dit helpt werkzoekenden en werknemers een stap verder. Zo bieden we deze groep perspectief op duurzaam werk. Kijk op de website van het Leerwerkloket voor meer informatie

De Pilot Praktijkleren met de MBO-praktijkverklaring wordt in arbeidsmarkt Regio Foodvalley georganiseerd door: Aeres, ROC A12/Dulon College, Rosa Novum, Leger des Heils, Restore, ’s Heeren Loo, Werkgeversservicepunt Regio Foodvalley, Leerwerkloket Regio Foodvalley, UWV, Werkkracht, gemeenten uit de arbeidsmarkt Regio Foodvalley, de Programmaraad en SBB. De pilot richt zich op de sectoren Groen, Facilitair en Logistiek.