Project Instroom nieuwkomers: 17 deelnemers naar BBL-opleiding

17 nieuwkomers die in januari zijn gestart met hun vooropleiding in de zorg, hebben deze onlangs succesvol afgerond en stromen door naar een regulier BBL-traject. Een mooi tussentijds resultaat van het project Instroom nieuwkomers in de ouderenzorg. De leerlingen starten in het nieuwe schooljaar een BBL-traject passend bij hun niveau, om na maximaal 3 jaar met een arbeidsovereenkomst aan de slag te gaan bij een van de tien betrokken zorgorganisaties. De nieuwkomers worden tijdens hun opleiding op de werkvloer begeleidt in de vorm van taalondersteuning, coaching en/of praktische ondersteuning. Bij de start van hun BBL-traject, ontvangen zij een leerlingensalaris op basis van een dienstverband van minimaal 24 uur.

De vooropleiding gaf de nieuwkomers de tijd om kennis te maken met de ouderenzorg en de vaardigheden te leren die nodig zijn om succesvol door te stromen naar een leer/-werktraject. En de vooropleiding geeft de zorgorganisaties de ruimte om de doelgroep beter te leren kennen en talent te (h)erkennen en met succes!

Vooropleiding
Nagenoeg alle nieuwkomers hebben tijdens de intensieve coronatijd hun stage kunnen voortzetten. De lessen vonden voornamelijk online plaats wat niet voor iedereen even gemakkelijk was; de deelnemers misten de contacten op school en op de werkvloer kon er niet altijd voldoende aandacht aan hen besteed worden. Ondanks deze hindernissen hebben 17 van de 29 deelnemers de vooropleiding gehaald.

Communicatie
Susanne Haarsma van WZW: ‘Opvallend  is dat de meeste nieuwkomers nog altijd erg gemotiveerd zijn om dit project succesvol af te ronden. Ze denken goed mee over de kinderopvang, zoeken taalmaatjes om nu in de vakantie hun taal nog beter te laten worden! Overal het algemeen zie je ook dat de meeste de goede keuze hebben gemaakt voor werken in de sector Z&W. Samen met de ‘werkvloer’ en de nieuwkomer moet nog wel gezocht worden naar de juiste overeenstemming over de cultuurverschillen. Deze zijn uitdagend. Maar door goed te blijven communiceren met elkaar worden veel onduidelijkheden helder en kunnen beide partijen weer goed verder!’

Samenwerking
Project Instroom nieuwkomers in de ouderenzorg is een samenwerking tussen tien ouderenzorgorganisaties, WZW, Dulon College, RijnIJssel, Werkgeversservicepunten Regio Foodvalley en Midden-Gelderland, Vluchtelingenwerk, Leerwerkloket en elf gemeenten in Midden-Gelderland. Op dit moment wordt verkend of er een tweede project wordt gestart.

Nieuwsgierig?
Bent u werkgever in Regio Foodvalley en wilt u met ons sparren over een dergelijk project? Neem contact met ons op. De accountmanager van uw vestigingsplaats gaat graag met u in gesprek.

Ben je kandidaat en benieuwd naar jouw mogelijkheden om te leren in de zorg? Kijk op de website van het Leerwerkloket voor de trajecten in de zorg.