Signaleren van psychische klachten:

Bij het tijdig herkennen van de signalen vooraf kun je met je medewerker in gesprek gaan om psychische klachten te voorkomen.

Veel voorkomende psychische klachten komen voort uit werkdruk of stress.

Hoe zijn ‘symptomen’ op tijd te herkennen?

Psychische klachten en hoe zich dat uit zijn persoonsgebonden. Veel voorkomende signalen zijn:
– te laat komen waar iemand eerst altijd op tijd was
– terugtrekken, weinig spraakzaam
– conflicten op de vloer of met de manager
– vergeetachtigheid
– (over)vermoeidheid
– warrig taalgebruik / niet goed uit de woorden komen

Het gaat om signalen die eerst niet zichtbaar waren en er nu ineens zijn. Het betekent regelmatig dat er al langer iets speelt en niet altijd dat de werknemer zich bewust is van de gedragsverandering.

Hoe krijg je medewerkers gemotiveerd als zij vanuit huis uit al gedemotiveerd worden om te gaan werken?
Het is allereerst belangrijk om te weten dat iemand die gedemotiveerd is, wel gemotiveerd is geweest. Blijkbaar zijn er omstandigheden die eraan bijgedragen hebben dat de motivatie is afgenomen of verdwenen. Waarbij de motivatie van de medewerker beïnvloed kan worden door verschillende factoren waaronder de thuissituatie (privé).

Er kunnen ook andere klachten ontstaan doordat iemand gedemotiveerd is geraakt zowel fysiek als mentaal. Vermoeidheidsklachten, burnout, bore-out, uitputting etc.

Ga het gesprek aan met de medewerker:
Stel in een objectieve beoordeling vast waar het aan schort en wat er aan het functioneren van de medewerker mankeert en benoem gedrag wat waarneembaar en zichtbaar is zoals:

  • Ongeïnteresseerdheid en gebrek aan belangstelling
  • Maakt fouten
  • Voert taken niet goed uit (kwalitatief of kwantitatief)
  • Haalt deadlines niet of haalt doelen en targets niet
  • Komt afspraken niet na of negeert ze
  • Een negatieve houding: gelatenheid of juist een zeer kritische houding
  • Zal zich nooit spontaan melden voor een bepaalde activiteit of taak (laat het graag aan anderen over)

Allereerst belangrijk het oordeel thuislaten en het gedrag van de medewerker niet te snel kwalificeren met ‘ongemotiveerd’. Beter is vast te stellen dat het gewenste gedrag niet wordt gebracht door de medewerker en daarover in gesprek gaan om te achterhalen hoe dit mogelijk is.

Motivatie is primair een verantwoordelijkheid van de medewerker zelf. Dat geldt dus ook voor demotivatie. De medewerker is er in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor.

Bespreek wat de medewerker zelf drijft om te blijven werken en hoe dit versterkt kan worden. Welke mogelijkheden heeft hij/zij hier zelf voor en op welke manier kan dit aangepakt worden eventueel met ondersteuning van de werkgever.

Ga op zoek naar de intrinsieke motivatie en drijfveren van de medewerker en versterk deze. Hiervoor zijn verschillende technieken en methoden beschikbaar.

In het laatste geval kan in overleg met de medewerker het thuisfront betrokken worden. Voorkeur heeft het om het via de medewerker of in ieder geval gezamenlijk op te pakken. Afhankelijk van de situatie kan een externe partij (jobcoach/ hulpverlener) hier nog een bijdrage in leveren.


Wat mag je verwachten van medewerkers met psychische problematiek?
Je mag veel verwachten van deze medewerkers. Het is de vraag waar de problematiek uit bestaat, en- misschien nog wel belangrijker- wat de persoonskenmerken Wat aandachtspunten kunnen zijn in het werk blijft maatwerk:

– wat geeft de medewerker stress, sociaal- taakinhoudelijk- deadlines etc
– kent medewerker de signalen als het minder gaat
– geeft medewerker tijdig zaken aan

Aandachtspunt: kijk niet alleen hoe om te gaan met zijn/haar problematiek, dat kan stigmatiserend werken. Blijf naar de kandidaat zelf kijken.  Het blijft altijd individueel maatwerk.

GGz en Werk speelt de verbindende rol spelen in Regio Foodvalley.
Neem contact ons op voor meer informatie.