Werkgevers zijn hard op zoek naar personeel en er staan tegelijkertijd nog veel mensen aan de kant. Er verdwijnen banen, werk verschuift en nieuw werk ontstaat. Dit vraagt dat mensen soms van baan moeten wisselen, of zich moeten aanpassen om hun werk te kunnen behouden. Sommige mensen hebben daar extra ondersteuning bij nodig. Misschien geldt dat ook voor jou. Weet dan dat je er niet alleen voor staat.

Bij het mobiliteitsteam Regio Foodvalley kun je terecht als je je werk of inkomen bent kwijtgeraakt. Of nu dreigt kwijt te raken.
Heb je extra hulp nodig bij het vinden van (ander) werk? Bijvoorbeeld omdat je:

• Kennis en ervaring niet aansluit bij wat er wordt gevraagd;
• Vroegere werk niet meer bestaat;
• Als zelfstandige werkte en nu weer een baan zoekt;
• Klaar bent met je opleiding en het niet lukt om aangenomen te worden?

Het mobiliteitsteam Regio Foodvalley biedt je gratis hulp om weer aan het werk te komen. De hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit:

• Sollicitatiebegeleiding;
• Loopbaanadvies;
• Scholing;
• Praktijkleren.

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie bepaal je samen met het team wat je nodigt hebt om weer aan het werk te komen. En daar stemmen we de hulp en afspraken op af. Want jouw vraag staat centraal en we bieden graag maatwerk.

Ook voor werkgevers
Samen met onze netwerkpartners ondersteunen wij bedrijven en sectoren om hun personeel van werk naar werk te begeleiden. Of juist om nieuw personeel te vinden.
Nieuwsgierig hoe het RMT jou kan helpen?

Op de website www.ditwerktvoormij.nl lees je alles over de dienstverlening van het RMT.
Je kunt je ook direct aanmelden via ons contactformulier.

Samenwerking
In het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Regio Foodvalley werken vakbonden, werkgeversorganisaties, UWV en gemeenten samen. Ook het onderwijs hoort daarbij. We zijn er voor werknemers, werkzoekenden en werkgevers in arbeidsmarktregio Regio Foodvalley. Daaronder vallen de gemeenten Ede, Wageningen, Barneveld, Scherpenzeel, Renkum, Rhenen, Renswoude en Veenendaal.

Samen met de mobiliteitsteams van de andere arbeidsmarktregio’s vormen we een landelijk dekkend netwerk.

download