WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley ondersteunt u bij duurzaam sociaal ondernemen met de werving en selectie van personeel, begeleiding op de werkvloer en financiële regelingen.

De Participatiewet is er onder andere op gericht meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Een belangrijke taak is daarbij weggelegd voor werkgevers; zij hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken banen te creëren voor mensen met verminderd arbeidsvermogen (banenafspraak). Wilt u als werkgever werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat zijn de mogelijkheden in uw bedrijf? Wij helpen u graag.

Proefplaatsing
Twijfelt u of u iemand aan wilt nemen? Dan kunt u een proefplaatsing aanvragen. U hoeft in deze periode geen salaris te betalen. Zo weet u echt of het klikt en kunt u met vertrouwen een dienstverband aangaan.

Jobcoach
Soms heeft een medewerker met een arbeidsbeperking tijdelijk extra begeleiding nodig bij de start. Voor hen organiseren wij een jobcoach. De jobcoach ondersteunt de medewerker en collega’s bij het inwerken. Zo is er een goede start en wilt u daarna nooit meer anders.

Quickscan of bedrijfsanalyse
Wilt u iemand met een arbeidsbeperking aannemen maar heeft u daar geen geschikte plek voor? Laat ons een QuickScan of bedrijfsanalyse doen. Daarbij onderzoeken wij in uw organisatie wat voor taken iemand met een arbeidsbeperking zou kunnen doen. Van eenvoudige, herhaalde handelingen uit het takenpakket van andere functies maken we een nieuwe baan.

Wat betekent de inzet van een werknemer met een arbeidsbeperking voor mijn organisatie?
Veel mensen met een aandoening zijn heel gemotiveerd om aan de slag te gaan om een volwaardige plek in de maatschappij te hebben. De kandidaten die wij voorstellen kunnen met de juiste middelen en houding van collega’s zo aan de slag. Duidelijke instructies, structuur en repeterende werkzaamheden zijn vaak een must. Veel van de aanpassingen of ondersteuning kosten u niets. Stap over de drempel heen om te ondernemen met uw hart.