Krijgt u als werkgever een opdracht van de gemeente of provincie? Dan kunnen aan deze opdracht sociale voorwaarden gesteld worden. Dit houdt in dat u als werkgever arbeidsplaatsen, leerbanen en stageplaatsen beschikbaar stelt voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt social return genoemd.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen op deze manier werkervaring opdoen, een opleiding volgen of gebruik maken van faciliteiten om hun terugkeer op de arbeidsmarkt te bevorderen. Bovendien draagt social return op deze manier bij aan de lokale of regionale werkgelegenheid. Voor u is social return een manier om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De gemeenten in arbeidsmarktregio FoodValley hanteren dezelfde methode voor het toepassen van SROI.

Meer informatie? Neem gerust contact op.