Subsidie voor vaktaal en cultuur

Statushouders hebben vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze spreken de taal nog niet voldoende, hebben geen relevant netwerk of geen door Nederland erkende diploma’s. Voor een snelle en zachte landing in jullie organisatie stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) per september 2024 een subsidie voor werkgevers beschikbaar. De subsidie is bedoeld om statushouders te ondersteunen met vaktaal en het bijbrengen van de cultuur in je organisatie.

Je kunt als werkgever per kalenderjaar subsidie aanvragen voor maximaal vier statushouders. Voor de eerste statushouder ontvang je na goedkeuring € 8.000 subsidie, voor de tweede € 6.000 en voor de derde en vierde € 5.000. Per statushouder kan je één keer subsidie aanvragen.

LET OP: u kunt deze subsidie vanaf september 2024 aanvragen!

Wil je een statushouder in dienst nemen?

Voorwaarden

 • De statushouder is inburgeringsplichtig of is dat geweest op grond van de Wet inburgering of op grond van de Wet inburgering 2021.
 • De statushouder is vanaf 1 januari 2024 in dienst gekomen, of nog niet eerder in dienst geweest.
 • De kosten ter ondersteuning van vaktaal en het bijbrengen van de cultuur in je organisatie worden niet met een andere regeling gefinancierd.
 • De aanvraag wordt binnen het aanvraagtijdvak ingediend. Het eerste tijdvak is van 2 september 09:00 uur tot en met 30 september 23:59 uur.
 • De aanvraag is in overeenstemming met de-minimisverordering.
 • De subsidie wordt ingezet voor individuele begeleiding op de werkvloer.
 • Je biedt de statushouder een arbeidsovereenkomst aan voor minimaal 20 uur per week en voor de duur van tenminste één jaar. Met 20 uur werk per week kan de statushouder inburgeren binnen de inburgeringstermijn van 3 jaar.

Zo werkt het

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • De volgende bijlagen moeten erbij:
  • Een Activiteitenplan waarin je de taalafspraken en begeleidingsafspraken beschrijft. Zie ook de handreiking voor werkgevers, met tips & tricks over hoe werkgevers de begeleiding op de werkvloer effectief kunnen vormgeven.
  • Een arbeidsovereenkomst waaruit blijkt dat de statushouder een jaarcontract heeft voor tenminste 20 uur per week.
  • Het Burgerservicenummer van de betreffende statushouder.
  • Een verklaring van de minimisverordering.
  • KvK-nummer.
 • Vervolgens maak je een account aan in het subsidieportaal.
 • Als alle bovenstaande stappen zijn doorlopen, kun je de aanvraag met bijlagen indienen. Zodra de link beschikbaar is, voegen we die toe. Je hoort binnen 13 weken of de subsidie is toegekend.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Hoewel we het zo duidelijk en eenvoudig mogelijk proberen te maken, kunnen er altijd vragen overblijven. Daarom organiseert SZW medio augustus een voorlichtingswebinar voor werkgevers waarbij u informatie krijgt over de subsidieregeling en vragen kunt stellen. Hiervoor kan je je binnenkort aanmelden via het aanmeldformulier op uitvoeringbeleidszw.nl. De bijeenkomsten zijn gratis.

Heb je een vraag?
Neem contact op met accountmanager Franka van Schuppen.
Stuur een mail naar info@wsp-rfv.nl.