Het Taalhuis

Wat kan een taalhuis bieden?

Een taalhuis is een fysieke plek bij een gemeente, bijvoorbeeld in een bibliotheek of in een multifunctioneel centrum.
Mensen kunnen daar terecht voor hulp bij het werken aan basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden).

In bijna elke gemeente is wel een (digi-)taalhuis.
De taalhuizen zijn een belangrijke schakel in de aanpak van laaggeletterdheid, omdat het een fysieke plek is.
Binnen het taalnetwerk werken verschillende partijen
samen.
Ze zorgen voor goede hulp en goed cursusaanbod voor mensen die dat nodig hebben.

Bij de meeste taalhuizen werkt een taalhuiscoördinator en/of een taalhuisdocent.
De start is een
intake waar de inwoner centraal staat.


Wat biedt een taalhuis:

Taalmaatje:
Een taalmaatje helpt iemand de Nederlandse taal beter te spreken en begrijpen.
Nederlandse vrijwilligers worden gekoppeld aan de taalvrager om Nederlands onder de knie te krijgen, gericht op de hulpvraag.

Taalcafé:
Taalcafés zijn laagdrempelige bijeenkomsten waar taalvragers samenkomen om
Nederlands te spreken.
Onder leiding van een taalvrijwilliger spreken zij in groepjes over een
bepaald actueel thema.

Oefenplein / Open Leercentrum:
Hier kan iedereen zelfstandig digitaal oefenen met de
Nederlandse taal, de computer en het internet.
Op bepaalde momenten zijn er studiecoaches
aanwezig om iemand op weg te helpen.

Klik & Tik:
Hoe kun je typen en scrollen? Hoe werkt inloggen? Hoe ga je naar internet en naar
websites?
En hoe verstuur je een e-mail? Voor diegene die weinig kennis heeft van de
computer en tablet.

DigiSterker:
De overheid vraagt ons om steeds meer online te regelen. Op veel websites van
de overheid moet je je DigiD gebruiken:
jouw persoonlijke digitale inlog om zaken te doen met
de overheid.
Wil je weten hoe je een DigiD aanvraagt en hoe je deze gebruikt? Volg dan de
cursus DigiSterker.

Taalhuizen Regio Foodvalley op een rij:

Digi-Taalhuis Ede

Digi-Taalhuis Wageningen

Taalhuis Veenendaal

Taalhuis Rhenen

Taalhuis Renswoude

Taalhuis Barneveld