Themabijeenkomst 30 januari van 17:00 tot 20:00 uur
Autisme op de werkvloer

Graag nodigen wij werkgevers uit voor een nieuwe themabijeenkomst. Deze bijeenkomsten worden elk kwartaal georganiseerd bij Werkkracht in samenwerking met het
WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley. Duizenden mensen met autisme zitten
werkloos thuis! Wat gaan we hier aan doen?

Autisme uit zich op veel verschillende manieren en vraagt daarom maatwerk van
organisaties. Hoe kan een werkgever zorgdragen voor een duurzame werkplek die
de meerwaarde van werknemers met autisme naar voren brengt?
Op welke manier wordt het werk beïnvloedt door het autisme en wat heeft een werknemer nodig om goed te kunnen functioneren? Tijdens deze themabijeenkomst onderzoeken we met elkaar hoe je tot goede afspraken kunt komen om knelpunten te voorkomen of op te lossen.

Gastspreker
Rianne Jansen is eigenaar van Opleidingscentrum ELISA ^2 waar opleidingen worden aangeboden op het gebied van autisme en zingeving. Dit combineert zij met het bieden van spreekuren en psych-educatie binnen haar praktijk in Veenendaal. Zij leeft en werkt onder andere vanuit de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en inzichten uit de Poly-vagaal theorie, waarnaar zij onderzoek doet bij haar studie ‘Zorgethiek en Beleid’ aan de UvH te Utrecht. Ook is zij voorzitter van Stichting Op Eigen Tenen (ter bevordering van de emancipatie bij mensen met autisme) en kerngroeplid van de Expertisegroep Autisme en Vrouwen (EVA) van de NVA.
Haar eigen diagnose ervaart ze als een meerwaarde in haar werk.

Onderwerpen
In deze themabijeenkomst komen de volgende onderdelen aan bod:

•    Een ervaringsdeskundige met ASS, die vanuit zijn perspectief vertelt wat zijn
     ervaringen, up en downs zijn geweest bij werkgevers en op de arbeidsmarkt.
•    De omgang met autisme op de werkvloer: graadmeter voor diversiteisbeleid!
     Oftewel: autismevriendelijk is vriendelijk voor iedereen!
•    Op welke manieren kan autisme het werk beïnvloeden?
•    Hoe kan maatwerk geleverd worden bij de begeleiding van werknemers met autisme?
•    Wat kan de meerwaarde zijn van de werknemer met autisme?
•    Knelpunten op de werkvloer voorkomen, herkennen en oplossen
•    Casuïstiek bespreking

Ook is er veel ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen rondom dit thema.
En uiteraard is er weer gelegenheid tot bijpraten en netwerken met andere deelnemers tijdens en na de bijeenkomst.

Wanneer:   maandag 30 januari 2023
Hoe laat:    van 17.00 tot 20.00 uur
Waar:         Werkkracht, Molenstraat 80f in Ede
                   (parkeren op Bunschoterplein)

De bijeenkomst is inclusief een warm buffet.

Stuur  een mail naar info@wsp-rfv.nl om je aan te melden.

Reageer uiterlijk woensdag 25 januari of je erbij bent.

We kijken uit naar je komst!