Elk kwartaal inspiratie over inclusief (samen)werken

Elk kwartaal organiseren we samen met Werkkracht een themabijeenkomst met een speciaal thema.

Aanleiding
Sinds 2019 organiseren we themabijeenkomsten voor werkgevers. In de kern doen we dit omdat we samenwerken aan duurzaam werk belangrijk vinden. Wij geloven in het benutten van de kracht van verschillen. Als je inclusief werkt, betekent dit ook een bewustwordings- en leerproces voor de organisatie die daarmee werkt of wil gaan werken. Ieder mens is anders en kijkt vanuit zijn/haar perspectief naar ‘de wereld’. Wederzijds begrip en verbinding vraagt soms om extra kennis en inzichten, zodat volledig potentieel kan worden benut.

Voor wie
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor:
•    organisaties die graag inclusiever willen gaan werken binnen de organisatie en teams;
•    organisaties die mensen met een beperking in dienst hebben, maar meer kennis en vaardigheden willen ontwikkelen;
•    direct leidinggevenden en/of collega’s die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse aansturing en begeleiding op de werkvloer.

Elk kwartaal melden zich meer dan 40 deelnemers uit diverse branches zich aan voor een themabijeenkomst.

Gastspreker en thema’s
Elke bijeenkomst kent een ander thema en wordt een specialist uitgenodigd om te delen vanuit zijn expertise en ervaring over een betreffend thema. Daarbij kun je denken aan thema’s als stress, angststoornissen, autisme, kennis over begeleiding van statushouders op de werkvloer, conflicthantering en ontwikkeling van competenties.

Locatie en inhoud
De themabijeenkomsten vinden plaats bij Werkkracht (Molenstraat 80F te Ede).
Na een korte inleiding van het thema starten met een warm buffet om 17.00 uur. Daarna gaan we verder met het inhoudelijke programma. Rond 20.00 uur is het programma klaar en is er nog ruimte om te netwerken.

Informatie of aanmelden?
Wil je deelnemen aan de thema bijeenkomsten? Stuur een mail met je gegevens (voor en achternaam en naam organisatie) naar Marije Laarhoven, accountmanager bij het WSP Foodvalley marije.laarhoven@werkkracht.nl.