Training Onbegrensd

“De training voor werkgevers en medewerkers voor duurzame begeleiding
van statushouders op de werkvloer”

Waarom deze training?
• Ontwikkel essentiële kennis, inzichten en vaardigheden voor succesvolle begeleiding van statushouders
• Verken praktische tips over intercultureel werken en communiceren
• Ervaar inspirerende verhalen van sleutelpersonen

Voor wie is deze training geschikt?
• Organisaties die statushouders in dienst hebben of willen aannemen en hun kennis en vaardigheden willen versterken
• Organisaties die streven naar een cultuursensitievere aanpak binnen de organisatie en teams
• Directe leidinggevenden en/of collega’s die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse aansturing en begeleiding op de werkvloer.

Over de training
Het hoofddoel van Werk Onbegrensd is specifieke kennis, houding en vaardigheden aan te leren en te versterken die nodig zijn voor de juiste begeleiding van statushouders in teams of organisaties. Met als resultaat: het opbouwen van een duurzame arbeidsrelatie met medewerkers.

In drie dagdelen van elk 4,5 uur reiken ervaren trainers en betrokken sleutelpersonen jou praktische tools en inzichten aan.

Programma
• Cultuurkennis: Verdiep je begrip van de cultuur en achtergrond van statushouders om effectieve begeleiding te waarborgen.
• Omgaan met cultuurverscheidenheid op de werkvloer: Leer strategieën om succesvol om te gaan met diversiteit en cultuurverschillen binnen het team en de organisatie.
• Theorie: omgaan met moeilijkheden rondom interculturele communicatie: Verwerf theoretische inzichten om effectief om te gaan met uitdagingen in interculturele communicatie.
• Taalspiegel en praktisch taalgebruik: Ontwikkel een scherp bewustzijn van taal en pas praktische taalvaardigheden toe voor een effectieve communicatie.
• Interventies om organisaties/teams cultuursensitiever te maken: Ontdek interventiemethoden om de cultuursensitiviteit van organisaties en teams te vergroten.
• Praktijk: oefenen met intercultureel communiceren: Zet de geworven kennis in en oefen praktijksimulaties tijdens trainingen

Wat levert de training u op?
• Bewustwording door vanuit welke ‘cultuurbril’ jij kijkt, handelt, spreekt en beoordeelt
• Kennis en inzicht vergroten over andere culturen
• andere culturen en inzicht vergaren daarover;
• Versterking van de interculturele communicatie op de werkvloer;
• Kennisuitwisseling met deelnemers vanuit andere organisatie, die werken met statushouders
• Praktische en direct toepasbare tips om uw bedrijf cultuurklaar te maken

Sleutelpersonen vervullen een cruciale rol in onze training. Ze delen niet alleen vanuit hun perspectief, maar brengen hun waardevolle ervaringen en kennis over hun cultuur in. Als brug tussen mensen met een migratieachtergrond en Nederlandse werkgevers dragen zij bij aan een naadloze integratie op de werkvloer. Leer van hun expertise en ontvang praktische tips om statushouders succesvol te begeleiden.

Duur, frequentie en groepsgrootte
De training bestaat uit 3 wekelijkse dagdelen van 4,5 uur. Door thuisopdrachten leer je praktijkgericht. De groep bestaat maximaal uit 15 deelnemers.

Wanneer
Van 12.00 uur tot 16.30 uur, op de locatie van Werkkracht te Ede. Inclusief een gezamenlijke lunch bij aanvang. Aanmelden kan individueel of als team.

Incompany-opties zijn ook beschikbaar voor maatwerk binnen uw organisatie.

Data 2024
In 2024 kunt u deelnemen aan een van de drie trainingsblokken:

1. Dinsdag 29 februari | 7 maart | 14 maart van 12.00 tot 16.30 uur

2. Donderdag 23 mei | 30 mei | 6 juni van 12.00 tot 16.30 uur

3. Dinsdag 3 oktober | 10 oktober | 17 oktober van 12.00 tot 16.30 uur onder voorbehoud

Aanmelden of meer info
Wil jij je aanmelden of meer informatie over deze training? Stuur dan een mail naar info@wsp-rfv.nl. We nemen dan contact met jou. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met het Werkgevers Servicepunt Regio Foodvalley via tel. 088 660 68 30.

Ervaringen van deelnemers die je voor gingen:
Een fijne training en prettig dat er ook een statushouder / sleutelpersoon aansluit die kennis en ervaringen deelt. En waar je dingen aan kan vragen

Veel handvatten om communicatie effectief te maken en te houden met statushouders.

Praktische tips over hoe werving, selectie en gezondheid statushouders. Handige materialen ook zoals posters, cultuurkaarten en een reader met naslagwerk.