Werkgeverslunch in de zorg

13 juni 2017 | Nieuws

WSP regio FoodValley organiseerde op 11 mei samen met WSP Rijk van Nijmegen, WSP Midden Gelderland en WZW (werkgeversorganisatie in zorg en welzijn) een bijeenkomst voor HR adviseurs in de zorg. Onderwerpen: Inclusieve arbeidsmarkt en banenafspraak. De cabaretgroep Zorgbehang zorgde voor een pakkende opening die door de Nijmeegse wethouder Bert Frings (portefeuille Zorg en Welzijn) direct werd opgepakt om nog maar eens het belang van de inclusieve arbeidsmarkt te onderstrepen. Ervaringen van Radboud UMC en Pro Persona zijn gedeeld en Monique Veldhoven heeft een presentatie gehouden voor HR adviseurs over het creƫren van draagvlak in de organisatie. Na afloop is deze bijeenkomst door de 34 bezoekers (uit 22 verschillende organisaties)heel positief beoordeeld en hebben we input opgehaald voor een vervolgbijeenkomst en individuele gesprekken.