Zorgopleiding voor carrièreswitchers door sterke samenwerking
Van werkzoekende naar student

Op maandag 9 september tekenden elf zorgorganisaties, werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW), het Dulon College, het WerkgeversServicepunt en het Leerwerkloket symbolisch de samenwerking. Na het succes van het eerste opleidingstraject in 2018 waarin 20 uitkeringsgerechtigden startten met een opleidingstraject VIG in de regio Foodvalley, start een tweede groep carrièreswitchers aan een nieuwe carrière in de Zorg. Het resultaat is dat 23 carrièreswitchers starten met het verkorte opleidingstraject Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) mbo-niveau 3 aan het Dulon College. Negen kandidaten zonder werk (uitkeringsgerechtigden) én veertien mensen die al aan het werk zijn in een andere sector maken via deze unieke samenwerking de switch naar de Zorg.

Omgekeerde wereld
Jan Hondebrink, Manager WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley, is blij met deze samenwerking: ‘’Dit is de enige manier om de mismatch op de arbeidsmarkt op te lossen. De zorg- en welzijnssector heeft te maken met een oplopend personeelstekort. De werkervaring en de opleiding van de groep werkzoekenden sluiten vaak niet aan. Dat terwijl er genoeg werkzoekenden zijn die gemotiveerd zijn om te leren. Deze opleiding biedt hen de kans om leren en werken te combineren. Geweldig dat er zoveel werkgevers in deze opleiding participeren. Zo kunnen zelfs de kandidaten hun toekomstige werkgever kiezen, in plaats van andersom, dus eigenlijk de omgekeerde wereld.’’

Participatie werkgevers
Samenwerkend partner Ineke Slagter, senior programmamanager Waard om voor te Werken! van werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW) vertelt: ‘’VIG in de regio Foodvalley is een van de 35 acties van het regionaal actieprogramma aanpak tekorten (RAAT), Waard om voor te werken! De resultaten van de intensieve samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, overheid binnen dit programma, zoals ook bij VIG in de regio Foodvalley, geven vertrouwen in de toekomst. Het is prachtig om te zien hoe alle partners de krachten bundelen om kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening te kunnen bieden.

Maatwerk
Het Dulon College ontwikkelde in samenwerking met opleider UPGRADE deze versnelde opleiding. Gericht op mensen die al werk- en levenservaring hebben. Over anderhalf jaar kunnen de studenten een landelijk erkend mbo-diploma niveau 3 in ontvangst nemen. In mei maakten ze tijdens een introductiebijeenkomst al kennis met elkaar en met de docenten. Vanaf nu gaan zij echt aan de slag met de opleiding.

Een feestelijke toost met alle partners van VIG in de regio Foodvalley. Foto: Lisette Brenkman. 

VIG in de regio Foodvalley is een samenwerking met werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW), Dulon College en Upgrade, het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley (WSP), het leerwerkloket én 11 zorgorganisaties: Zinzia, Bartiméus, Buurtzorg, Icare, Zorggroep Charim, Het Schild, Maanderzand, Siza, ’s Heeren Loo, Quarijn en Vilente. Ben jij nieuwsgierig naar een leerwerkbaan in Zorg en Welzijn of andere leerwerkbaan? Bel met het leerwerkloket: tel: 088 660 68 60.